DIGITALT FORUM FÖR BIOEKONOMI 20/4 2021
Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats för nätverkande och samtal om den växande bioekonomin. 

Ta del av sändningen i efterhand här.

Forum för Bioekonomi 2021

Den 20 april är det dags för årets upplaga av Forum för Bioekonomi – en del av Skogsnäringsveckan 2021. Ett tillfälle för skogsnäringen, politiker och beslutsfattare att diskutera den cirkulära bioekonomins möjligheter och utmaningar.

Innehåll
Hållbarhet är temat för året. Att de tre hållbarhetsdimensionerna är beroende av varandra betyder att vi inte kan fokusera på bara en av dem. Samtliga; den sociala, den ekonomiska och den ekologiska, behövs för en hållbar utveckling. 

Med detta som utgångspunkt kommer vi i år att fördjupa oss i ämnena "Hållbar konsumtion i den gröna återhämtningen" och "Skogsbruk för hållbar utveckling". Hur påverkas och bidrar företag, medborgare, och beslutsfattare?

Vi bjuder på kunskap, framtidsspaningar och debatter. Nytt för i år är att du även ges möjlighet att välja ett fördjupningspass; "Hållbar konsumtion – innovation, forskning och nytänkande" eller "Skogsbruk för hållbar utveckling – fortsättning med fokus på hållbarhet i praktiken".

Medverkanden
Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman är värd, och moderator är Anki Frécon. Bland årets medverkanden finns; Maria Wetterstrand, samhällsdebattör och vd för Miltton Europe, Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA Sverige samt näringsminister Ibrahim Baylan.

Programmet i sin helhet  presenteras längre ner på sidan.

Digitalt Forum för Bioekonomi 2021
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer även i år att genomföra Forum för Bioekonomi digitalt. Programmet som har kommunicerats sedan tidigare påverkas inte av detta. Alla anmälda deltagare får en länk till konferensen via mail den 19 april. I mailet finns även praktisk information kring hur man ansluter till respektive fördjupningspass.

Chatta med våra experter
Även i år har du som deltagare möjlighet att via en chatt ställa dina frågor till våra experter.

Häng med på en dag fylld av nya insikter och mycket energi.

Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här

Praktisk information

DATUM: Tisdag 20 april 2021

TID: Kl. 10.00–15.00 (digital sändning)
Paus för lunch 11.40-12.40

PLATS: Online. Alla anmälda deltagare får en länk till konferensen via mail den 19 april. I mailet finns även praktisk information kring hur man ansluter till respektive fördjupningspass.

ANMÄLAN: Anmäl dig gärna så snart som möjligt. Och tipsa gärna i ditt nätverk – en digital konferens rymmer många deltagare.

PROGRAM: Fullständigt program presenteras här på eventsidan.

KOSTNAD: Ditt deltagande är kostnadsfritt.Vi värnar om din integritet
Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR beskriver en ny EU-omfattade lag som berör all typ av persondata som direkt eller indirekt kan knytas till en individ och ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). 

Skogsindustrierna värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy i sin helhet här

Anmäl dig här

Program 20 april 2021

Välkommen till Forum för Bioekonomi

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna, och moderator Anki Frécon inleder dagen.

Näringsministern om skogens roll för en växande bioekonomi

Näringsminister Ibrahim Baylan talar om grön omställning och innovation för framtida konkurrenskraft. Frågestund med moderator kring utmaningar och förutsättningar.

Hållbar konsumtion i den gröna återhämtningen

Varför är denna fråga aktuell för oss inom skogsnäringen?
Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna

IKEA har åtagit sig att bli 100% cirkulära fram till 2030 – hur ska det gå till?
Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA Sverige

Diskussion med våra proffstyckare
Maria Wetterstrand, samhällsdebattör och vd för Miltton Europe samt Karin M Ekström, professor vid Högskolan i Borås

Tal av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf följt av prisutdelningar

Följande priser uppmärksammas:

Greve Carl Bernadottes skogspris
Utmärkelsen går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.

Guldkvisten
Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige.

Kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond
Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

Young Researcher’s Award
Priset går till en forskare som forskat i max fem år efter erlagd doktorsexamen i forskningsprojekt med tydlig koppling till pappers- och massaindustrin och dess produkter och processer.

Träpriset
Priset är en av de främsta utmärkelserna inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år av branschorganisationen Svenskt Trä.

Lunchpaus

Skogsbruk för hållbar utveckling

Hållbar utveckling - en resa i tid och tre dimensioner
Magnus Berg, näringspolitisk chef, Skogsindustrierna

Ett globalt perspektiv på skogsbruk för hållbar utveckling
Martin Forsén, ordförande SilviPar AB och Burapha AgroForestry Co Ltd

Framtidens skogsbruk
Sverker Danielsson, programchef för Mistra Digital Forest
Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk

Diskussion med våra proffstyckare
Maria Wetterstrand, samhällsdebattör och vd för Miltton Europe samt Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel vid SLU

Kort paus för att ansluta till valbart fördjupningspass

Nytt för i år är möjligheten att delta i fördjupningspass kopplat till konferensens två huvudämnen.

Fördjupningspass, sker parallellt i två olika digitala mötesrum

Vänligen anslut till ett av rummen. Föranmälan krävs ej.

 • Hållbar konsumtion – innovation, forskning och nytänkande
  Medverkande:
  Sofia Krigsman, Public Affairs Director på Essity och Jesper Åkerlund, VD på Martinsons Byggsystem AB och Treesearch
  Samtalsledare är Mathias Fridholm, VD på Svenskt trä.
  Här förs spännande samtal om träbyggande, smarta hygienprodukter, framtid och forskning.

 • Skogsbruk för hållbar utveckling – fortsättning med fokus på hållbarhet i praktiken
  Medverkande:
  Marcus Morfeldt, Hållbarhetsexpert på Svenskt Näringsliv, Martin Forsén, Ordförande SilviPar AB och Burapha AgroForestry Co Ltd samt Kristina Altner, Enhetschef Hållbarhet på Södra
  Samtalsledare är Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna.
  Här diskuterar vi hållbarhet i praktiken och bjuder på ett industriperspektiv, ett näringslivsperspektiv och ett lokalt perspektiv från Laos.

Summering och avslut

Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen samt styrelseordförande Skogsindustrierna

Fortsätt diskussionen i vår chatt

Direkt efter konferensen kan du som deltagare chatta med Skogsindustriernas experter. Chatten är öppen fram till 15:45.

Bland dagens medverkanden finns

Viveka Beckeman
VD på Skogsindustrierna

Henrik Sjölund
VD och koncernchef Holmen samt styrelseordförande Skogsindustrierna

Ibrahim Baylan
Näringsminister

Kerstin Hallsten
Chefsekonom på Skogsindustrierna

Jonas Carlehed
Hållbarhetschef på IKEA Sverige

Karin M Ekström
Professor, Högskolan i Borås

Maria Wetterstrand
Samhällsdebattör och vd för Miltton Europe

Magnus Berg
Näringspolitisk chef på Skogsindustrierna

Martin Forsén
Ordförande SilviPar AB och Burapha AgroForestry Co Ltd

Charlotte Bengtsson
VD på Skogforsk

Sverker Danielsson
Programchef för Mistra Digital Forest

Prisutdelning i närvaro av

H.M. Kung Carl XVI Gustaf

Följande priser uppmärksammas i samband med Forum för Bioekonomi

Greve Carl Bernadottes skogspris 
Utmärkelsen går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.   

Guldkvisten 
Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige.

Kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond
Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom massa- och pappersindustrin.

Young Researcher’s Award
Priset delas ut av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond och går till en forskare som forskat i max fem år efter erlagd doktorsexamen i forskningsprojekt med tydlig koppling till pappers- och massaindustrin och dess produkter och processer.

Träpriset 
Priset är en av de främsta utmärkelserna inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år av branschorganisationen Svenskt Trä. Vinnaren utsågs under Träprisgalan, 2 december 2020 på Berns i Stockholm. Under Forum för Bioekonomi tilldelas vinnaren den plakett som sedan ska fästas på den vinnande byggnaden.

Arrangör av Forum för Bioekonomi

Kontaktpersoner

Anki Frécon
Projektledare Skogsindustrierna

08-762 72 11
anki.frecon@skogsindustrierna.se

Kontakta Anki om du har frågor om eventet.

Läs mer

Sandra Erkki
Projektledare Brightnest

070-529 14 45
sandra@brightnest.se
Kontakta Sandra om du har frågor kring din anmälan. 

Läs mer